Популизмът - гражданска война на средната класа, а не бунт на работническата

Съвременният политически дебат пренебрегва типичния заможен анти-елитист за сметка на обеднелия бивш фабричен работник

Популизмът - гражданска война на средната класа, а не бунт на работническата

Снимка: Getty

Коментари