Пазари

Валутни котировки

Валутни курсове на историческото движение на цената на ключови валутни двойки. Актуална валутна информация за курса лев – долар, лев – евро, лев – паунд, лев – франк и други.
  • USD/BGN 1.61257/95
  • EUR/CHF 1.08087/03
  • EUR/GBP 0.90245/58
  • EUR/JPY 126.317/36
  • EUR/USD 1.21268/77
  • GBP/CHF 1.1976/92
  • GBP/USD 1.34362/77
  • USD/CAD 1.27782/96
  • USD/CHF 0.89129/41
  • USD/JPY 104.162/71