Пазари

Валутни котировки

Валутни курсове на историческото движение на цената на ключови валутни двойки. Актуална валутна информация за курса лев – долар, лев – евро, лев – паунд, лев – франк и други.
  • USD/BGN 1.66015/51
  • EUR/CHF 1.07968/81
  • EUR/GBP 0.90228/37
  • EUR/JPY 124.868/82
  • EUR/USD 1.17794/01
  • GBP/CHF 1.1965/72
  • GBP/USD 1.30542/52
  • USD/CAD 1.33801/14
  • USD/CHF 0.91653/66
  • USD/JPY 106.005/13