Пазари

Валутни котировки

Валутни курсове на историческото движение на цената на ключови валутни двойки. Актуална валутна информация за курса лев – долар, лев – евро, лев – паунд, лев – франк и други.
  • USD/BGN 1.62446/83
  • EUR/CHF 1.09645/63
  • EUR/GBP 0.86354/67
  • EUR/JPY 128.445/63
  • EUR/USD 1.20381/89
  • GBP/CHF 1.26952/84
  • GBP/USD 1.39387/05
  • USD/CAD 1.2701/25
  • USD/CHF 0.91078/09
  • USD/JPY 106.697/07