Зелено начало на седмицата за индексите на БФБ

Близо 54% от днешния оборот дойде от девет сделки с книжата на „Софарма имоти“ АДСИЦ на обща стойност от 129,17 хил. лв.

Зелено начало на седмицата за индексите на БФБ

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

 

Коментари