Монбат ще разпредели 7 млн. лв. като дивидент за акционерите си

Разпределеният дивидент ще бъде със 75% по-висок от последно раздадения през 2019 г.

Монбат ще разпредели 7 млн. лв. като дивидент за акционерите си

Снимка: Pixabay

(MONB / MONBAT)
Коментари