Европа: Залезът на една икономическа сила

За първи път в историята си в края на годината ЕС с неговите над 400 млн. жители ще бъде икономически по-незначителен от Китай