България е 36-та в света в индекс за равенство на половете

Средно по света жените разполагат с три четвърти от законните права на мъжете, като само в 10 държави равноправието е 100%, констатира Световната банка