Европа трябва да действа с фискалния размах на САЩ

Стимулите от европейските правителства засега са по-ниски въпреки по-дълбоката рецесия