Кога мащабните стимули в САЩ са твърде много за пазарите?

Това, което е добро за по-приобщаващия растеж може да не е положително за инвеститорите в краткосрочен план