Европа вече се безпокои от инфлация, докато бизнесът обмисля ръст на цените

Натрупването на спестявания от потребителите, които са запазили доходите си през пандемията, може да се материализира в по-високи разходи