Инвеститорите в акции не трябва да се страхуват от ръст в доходността на ДЦК

Нормално е при икономическо възстановяване ставките да се покачват, но също и корпоративните печалби