Перфектната буря за енергийната система на Тексас

Системата е била на крачка от сериозен срив, за чието възстановяване биха били нужни седмици, разказват експерти