Ще можем ли да насмогнем на роботите?

Автоматизацията често задава непосилно темпо за хората