ЕЦБ определи задължителните интервенционни курсове за българския лев

Определени са и интервенционните курсове за хърватската куна