Приходите от ДДС растат въпреки кризата

В края на май постъпленията от косвения налог са в размер на 4,425 млрд. лв., което е 41,6% от планираното