Wirecard e пред фалит

Компанията подава заявление за откриване на производство по несъстоятелност