Как бизнесът може да се възползва от портфейлните гаранции от ББР?

По-важните въпроси и отговори по темата разяснява старши адвокат Силвина Белева