Почти всички сектори на българската икономика изпитват глад за кадри

Най-оптимистични към наемането на кадри са работодателите в сектора на финансите