Папата призова за активен и укрепен мир срещу всички форми на егоизъм

Мирът изисква и моли да направим от диалога - път, от общото сътрудничество - наше поведение, от взаимното опознаване - метод и критерий