Продължават делата в САЩ срещу хербицида Раундъп

Все по-голям брой организации се борят за забрана на глифозата