Реализъм или популизъм е намаляването на ДДС за лекарствата?

Само НЗОК плаща годишно данък върху лекарствата в размер на 186 млн. лева, твърди Антон Вълев от Националната аптечна камара

Реализъм или популизъм е намаляването на ДДС за лекарствата?
Коментари