Обхват и психологическа близост - основата за излизане на глобалния пазар

Според проф. Димо Димов, преподавател по иновации и предприемачество в Университета в Бат, практиките са разнообразни и отразяват спецификата на секторите

Обхват и психологическа близост - основата за излизане на глобалния пазар

Снимка: Pixabay

Коментари