Фед не трябва да пречи на дългосрочните лихви да се покачат

По този начин централната банка ще стимулира банковото кредитиране

Коментари