Рубини: Има много играчи, които са поели твърде голям риск

Коментар на Нуриел Рубини, изпълнителен директор на Roubini Macro Associates Inc.

Коментари